Brita Sylvan reflekterar:

Kring falskhet och förtal

 

Får man skriva vad som helst i en bok?
Och är det som skrivs sant bara för att det trycks?


Advokaten och medierättsexperten Percy Bratt
anser att Tuktad till Frihet utgör förtal
– till och med grovt förtal – i vissa delar.

Det känns underligt att bli beskriven som någon helt annan än den man är. Underligt att en man som Magnus Utvik, som varken har journalistisk eller psykologisk utbildning, gör sig till granskare och tolk av oss och det vi står för. Och som utan skam brer på, överdriver, förvanskar och t o m förfalskar dokument för att få våra liv att se helt annorlunda ut än de i verkligheten är. Inte ens titeln på sin bok kunde han hitta på själv, utan snor den från en av Hans Scheikes skrifter och ljudband (och som Hans har upphovsrätten till).

Jag kan verkligen förstå att den som läser förundersökningen och domarna kring oss blir förskräckt och vänder sig mot det. Jag har själv väldigt svårt att läsa dessa handlingar. Varken förundersökningen eller rättegångarna har känts rättvisande.

Men .. och det här är viktigt! Rättsprocessen var för 25 år sedan och vad man än tror har hänt så är det väldigt länge sedan. Att som Utvik gör i sin bok, beskriva det som var då som aktuellt idag, är en grov förvanskning. Och att han låter påskina att det är han som har ”kommit på oss”, han som ”avslöjat sanningen om Scheike” och att han, likt en riddare, står upp till ”brottsoffrens försvar” – det är en stor överskattning av sig själv och sin egen betydelse.

Allt om oss är redan uttömt. Media har skrivit massor. Brottsoffren blev trodda, fick skadestånd och har förhoppningsvis gått vidare i sina liv, precis som alla människor måste göra, hur än svårt det är ibland. Vi har avtjänat våra straff, vi har ändrat våra liv och rättat oss. Det har gått mer än 25 år. Frågan är om inte också vi ska kunna få leva som alla andra, utan att bli uthängda gång på gång. Utviks bok är ett anfall som inte finns fog för.

Vi tre – Agneta Ogebratt, Hans Scheike, Brita Sylvan – är inga rika människor. Vi har inte ett stort etablerat förlag bakom ryggen. Och inte heller mediavänner som ställer upp och hjälper oss att ge en motbild mot den framställning av oss som Magnus Utvik drabbar oss med. Allt för att profitera och skaffa sig berömmelse för något som väckte stor sensation för över 25 år sedan, men som inte har någon aktualitet idag.

Här har du våra reaktioner på boken, på personer som yttrat sig i den, på intervjuer av Utvik som gjorts i TV, radio och tidningar och våra reaktioner på dem. Här finns också en del allvarliga påpekanden om fel i boken och brev skrivna till personer som analyserar oss, utan att ens ha träffat oss.

Bläddra runt och reflektera du med …

Läs vidare om Magnus Utvik och hur det hela började
Läs också referat från föredrag Magnus Utvik nyligen höll om oss i Göteborg