God morgon världen!

.. intervju i SR P1 just när boken kommit ut

När vi såg att det skulle vara en intervju med Magnus Utvik i SR P1:s Godmorgon världen! skrev vi ett brev till redaktionen och berättade om hur mycket fel och snedvinklingar det finns i boken. Programmet sändes trots det utan att någon som helst hänsyn togs till vad vi hade påtalat och det nämndes inte heller att vi visat på en rad fel i Utviks bok.

I stället fick Utvik breda ut sig och intervjuaren Sara Lindholm hellre spädde på än mildrade bilden av oss som en farlig sekt, ledd av en enväldig ledare, med en ideologi att misshandla och sexuellt utnyttja unga minderåriga flickor.

Läs gärna brevet vi skrev innan programmet och den anmälan vi efteråt gjort till Granskningsnämnden. I båda dessa skrivelser får man en god blick av hur Utvik sprider sitt budskap om oss som en farlig totalitär sekt och hur han vinklar fakta, överdriver, sneddriver och manipulerar för att bekräfta sin tes.

Efter programmet skrev jag till redaktionen och påtalade de allvarliga anklagelser som riktades mot oss av intervjuaren och Utvik. Jag bad om en replik. Och efter stor påstridighet fick jag faktiskt det. Dock är det inte så lätt att lägga allt till rätta på den knappa minut jag fick på mig, mot programmets 7 min. Intervjuare var ju, kan jag ju också säga, inte särskilt intresserad av vad jag hade att säga.

Läs brevet till Godmorgon världen! innan programmet
Läs anmälan av Godmorgon världen! till Granskningsnämnden