Media efter släpp

.. boken lanseras

När väl boken kommit ut lanserades den i stor skala, Magnus Utvik har ju många vänner i mediavärlden.

I radions Godmorgon Världen! intervjuades Utvik och vi blev chockade över de påståenden han där kom med och hur okritiskt intervjuaren Sara Lindholm hängde på Utviks snedvinklingar och förvrängningar, trots att vi i förväg skrivit ett brev till redaktionen och varnat för just det. Vi anmälde programmet till Granskningsnämnden.

Efter en tid kom en intervju i Kunskapskanalen, gjord av Anna Lindman. Med en ton av att vi idag har som ideologi att misshandla och sexuellt utnyttja unga, minderåriga flickor. Att vi är en farlig, totalitär sekt, som lever med förlegade könsroller. Det sas om oss att vi är så manipulativa att till och med den stackars Utvik blivit drabbad och inte fick ställa de frågor han ville. Vi anmälde även detta till Granskningsnämnden, ladda ner som pdf och läs Anmälan En bok, en författare.

Senare skrev jag ett debattinlägg till SVT debatt och utmanade Utvik i en öppen tv-sänd debatt om det etiska i att hänga ut oss igen, efter alla dessa år, trots att det ens funnits en misstanke om brott under de 25 år sedan som gått sedan vi avtjänade våra straff. Men det vågade han inte. Han kanske var medveten om att han skulle ha ännu svårare än Paul Frigyes att rättfärdiga och redogöra för de felaktigheter han har i boken.

Det finns många, många fel, snedvridningar och direkta manipulationer i boken. Vi har hittat mer än 100 mer eller mindre allvarliga fel . Här tar vi bara upp några. Se under fliken Fel i boken och Detaljerade anmärkningar.