Recensioner

När boken kommit ut började recensionerna droppa in i tidningar över hela landet. Det är förvånande hur okritiskt och reservationslöst de flesta recensenter sväljer boken med hull och hår. Det skrämmer mig, att så få funderar självständigt och tänker lite bortom författarens textrader.

En recensent avvek dock från de övriga, Mikael Karlsson på Borås Tidning (2014-04-05). Så här skrev han bland annat:

”Han /Utvik/ läser domar och genomför intervjuer, han pratar med psykologer och blir både förbannad, trött och uppgiven innan projektet är över.

Problemet är att vare sig han eller vi läsare blir så mycket klokare av resan. Till bilden av Hans Scheike som sektledare och kvinnokarl med en skruvad verklighetsbild lägger Utvik möjligen en tydligare pedofil profil. Annars inte mycket. Magnus Utvik väljer det sensationslitterära spåret, vilket får sina konsekvenser. Det som saknas är antingen den grävande journalistens vilja/förmåga att gå på djupet och/eller den vetenskapliga ansatsen.

Istället för tunga referenser bygger han alltför mycket av sin förklaringsmodell på sin egen erfarenhet av sekter (han gör stor poäng av sitt medlemskap i en kommunistisk sammanslutning). Det håller inte för en kritisk granskning.

Både den teoretiska bakgrunden och det empiriska underlaget är för tunt för att Tuktad till frihet skall bli något annat än en kommersiell framgång. För det sistnämnda är jag ändå övertygad om att boken kommer att nå. Sekter, sex, våld, övergrepp och udda sätt att leva har ju sålt bra förr.”

Mikael R Karlsson
Borås Tidning